The Turkey 6. Seed Congress (with International Participation)


DUYURU: (28.12.2018)
Kongre kitabımız yayınlanmıştır. Aşağıdaki linki tıklayarak Kongre Bildiri Kitabını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
KONGRE KİTABI İNDİR

DUYURU: (24.09.2018)

Tam metin bildiri yazım kılavuzununu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Tam metinlerinizi tohumculukkongresi@gmail.com adresine gönderiniz.
TAM METİN KILAVUZU İNDİR

Tohumculuk Sektörünün Değerli Paydaşları;

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından 10-13 Eylül 2018 tarihlerinde Niğde’de Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi’nin(http://www.tohum2018.org) düzenleneceğini duyurmaktan ve sizleri kongremize davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

Bitkisel üretimin başlangıç materyali olan tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm bitki çoğaltım materyallerinin ortak ismi olarak kullanılan tohumluk, verimli ve kaliteli bir bitkisel üretimin ön koşuludur. Son yıllarda genetik ve tarım teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, tohumculuk sektöründe önemli değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Günümüzde tohumluk, sadece tarımsal bir girdi değil aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen, yüksek ekonomik değere sahip, sürdürülebilir gıda üretimi için stratejik öneme sahip bir ürün haline gelmiştir. Bitki ıslahı, genetik ve tohum teknolojilerine daha fazla yatırım yapan ülkeler tohumculuk alanında küresel güçler haline gelirken, bu alanlara gerekli önemi vermeyen ülkelerin tohumda dışa bağımlılığı artmış, gıda üretiminin sürdürülebilirliği tehdit altına girmiştir. Ülkemizde 2006 yılında 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra tohumculuk sektöründe önemli gelişmeler olmuş, özellikle son on yılda yerli tohumluk üretimine verilen desteklerin de artması ile sektör hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye yıllık bir milyon tona ulaşan sertifikalı tohumluk üretimi ile küresel ölçekte önemli bir aktör olma yolunda ilerlemektedir. Ulusal tohumculuk sektörümüzün 2023 yılı hedefi yıllık 1,5 milyon ton sertifikalı tohumluk üretimine ulaşmaktır. Ülkemizde bu hedefe ulaşmak için gerekli potansiyel bulunmakla birlikte, bu potansiyelin gerçeğe dönüştürülebilmesi için tohumculuk alanında daha fazla bilgi üretimi, Ar-Ge ve kalifiye insan kaynağına ihtiyaç olduğu aşikârdır.

Kongremiz, bitki ıslahı ve genetiği, tohumculukta biyoteknoloji kullanımı, tohumluk teknolojileri, tohumculukta üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, sertifikasyon sistemleri, tohumluk pazarlaması, ıslahçı hakları ve etik gibi tohumculuk sektörünü ilgilendiren tüm konuları kapsayacaktır. Uluslararası katılım sayesinde sadece ülkemizde değil farklı ülkelerde yapılan çalışmaları da takip etme şansımız olacaktır. Kongre sırasında sektörün sorunları ve çözüm önerileri konusunda konu uzmanları ve sektör temsilcilerinin katılacağı paneller düzenlenecek; ana konu başlıklarında ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından çağrılı bildiriler sunulacaktır. Özel firmalara faaliyetlerini ve ürünlerini tanıtabilmeleri için kongre alanında stant açma fırsatı verilecek, iş forumları düzenlenecektir. Böylece kongrenin, sadece akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını sunduğu bir etkinlik yerine, reel sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, yapılan bilimsel çalışmaların akademik camia yanında özel sektörle de paylaşıldığı, üniversite-özel sektör işbirliklerinin kurulması için fırsatlar sunacak bir platform olmasını hedefliyoruz.

Türkiye tohumculuk sektörünün çatı kuruluşu TÜRKTOB ile birlikte düzenleyeceğimiz, uluslararası katılımlı ve tohumculuk alanında ülkemizdeki en geniş kapsamlı bilimsel etkinlik olan Kongremizin sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirmesi ümidiyle sizleri 10 Eylül’de Niğde’de buluşmaya davet ediyoruz.

 

Prof.Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN
Düzenleme Kurulu Başkanı