The Turkey 6. Seed Congress (with International Participation)

Bildiri Gönderme Formu

Bildirilerinizi gönderebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir..
Lütfen göndermeden önce giriş yapınız.. Giriş bölümünden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz..

BİLDİRİ ÖZETLERİ YAZIM KURALLARI


  • Özetler A4 kağıdına, tüm kenarlardan 2.5 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır

  • Özetler, başlık, yazar(lar)ın adı soyadı, adresi ve özet metninden oluşmalıdır.

  • Yayın başlığının sadece baş harfleri büyük ve bold olmalı, sunum yapacak araştırmacının adı ve soyadının altı çizili olmalıdır. Yazar adlarının sadece baş harfi büyük, soyadı tamamen büyük olmalıdır. Adreslerin sadece baş harfleri büyük olmalıdır.

  • Özet çalışmanın amacı, kullanılan materyal ve yöntemler, bulgular ve sonuçlarını içerecek şekilde mümkün olduğunca bilgilendirici olmalıdır.

  • Özet metni 350 kelimeyi aşmamalıdır.

  • Özetle birlikte çalışmanın daha iyi sınıflandırılabilmesi için alfabetik sırada en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.

  • Özetler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

  • Tüm özetler, isimler kapatılarak Kongre Bilim Kurulu tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır.