The Turkey 6. Seed Congress (with International Participation)

Davetli Konuşmacılar

Katılımı Kesinleşen Davetli Konuşmacılar


 • Dr. Birte BOELT, Aarhus Üniversitesi, Danimarka, "Using multispectral imaging for seed quality assessment

 • Dr. Geert STARING, Breeder Trust N.V./S.A., Belçika, "Plant Breeders' Rights in potatoes, importance and implications in EU including Farm Saved Seeds (FFS)"

 • Dr. Muhteşem TORUN, Türkiye Tohumcular Birliği, Türkiye, "Tohumculuk Sektörü Ulusal Strateji Raporu"

 • Emre SARI, TÜBİTAK, Türkiye, "Bitki ıslahı ve tohumculukta TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri"

 • H. Gazi KAYA, Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM Genel Müdürü, "Tohumculuk Konusunda TAGEM Tarafından Yapılan Çalışmalar ve Verilen AR-GE Destekleri"

 • Mehmet SIĞIRCI, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohumculuk Daire Başkanlığı, "Tohumculuk Konusunda Bakanlık Politikaları ve Destekleri"

 • Prof.Dr. Nikos KATIS, Aristotle University of Thessaloniki, Yunanistan, "Seed transmitted viruses in vegetables and their role in international seed trade"

 • Dr. Fiona R. HAY, Aarhus Üniversitesi, Danimarka, "Seed longevity: the maintenance of seed physiological quality"
   
 • Prof.Dr. Yeşim AYSAN, Çukurova Üniversitesi, "Ülkemizde fidelerde sorun olan tohum kökenli bakteriyel hastalıklar ve mücadelesi"
   
 • Prof.Dr. İbrahim DUMAN, Ege Üniversitesi, "Türkiye Yükseköğretiminde Tohumculuk Eğitimi"
   
 • Ali ERDEN, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürü, 
   
 • Doç.Dr. Ufuk DEMİREL, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, "Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon İşlemlerinde Moleküler Genetik Yöntemlerinin Kullanmımı"