The Turkey 6. Seed Congress (with International Participation)

Konular

Kongremiz, tohumluk tanımı kapsamına giren tohum, fidan, fide, yumru, soğan gibi tüm bitki çoğaltım materyalleri konusunda yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Belirtilen alanlarda, aşağıda sıralanan konu başlıklarında sözlü ve poster bildiriler kabul edilecektir:

 • Çeşit ıslahı
 • Tohumluk üretimi
 • Tohumluk fizyolojisi ve ekolojisi
 • Tohumculukta biyoteknoloji uygulamaları
 • Tohumluk teknolojileri
 • Tohumluk muhafazası
 • Tohumluk kontrol ve sertifikasyonu
 • Tohumculukta hastalık ve zararlı mücadelesi
 • Tohumluk ekonomisi ve pazarlaması
 • Islahçı hakları ve etik

 •  

Kongre sırasında bilim kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda en iyi sözlü ve en iyi poster ödülleri verilecektir.

Sözlü bildirilerin seçiminde, mümkün olan en geniş katılımı sağlamak amacıyla bir katılımcının en fazla iki sözlü bildirisinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Poster bildiri sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.